Ministerul Apelor și Pădurilor
Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Pentru informații privind aplicarea Codului de Bune Practici Agricole pentru Protecția Apelor Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole, ne puteți contacta la Call Center - tel. 0371.503.525 (apelabil cu tarif normal din orice rețea fixă sau mobilă din România), de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, sau ne puteți trimite un email la adresa helpdesk@apanoastra.ro.

Pentru propuneri sau sesizări legate de derularea instruirilor și a activității Helpdesk vă rugăm să ne scrieți la adresa de email nitrati@mmediu.ro.

Întrebări frecvente și răspunsuri

1. Trebuie să fac analize de sol?

Dacă sunteți un fermier care dorește performanța, studiile agro-chimice vă ajută să atingeți producția țintă, evitând în același timp cantități mai mari care azot care ar însemna costuri suplimentare care nu ar fi acoperite de o producție mai mare.

Codul de Bune Practici Agricole permite însă întocmirea de planuri de fertilizare și fără studii agro-chimice, cu respectarea unor cantități maxime de azot substanță activă (s.a.) la ha, în funcție de culturi și pantă, cum ar fi 120kg N s.a./ha pentru grâu dacă panta este de până la 12%, și 90 de kg N s.a./ha dacă panta este mai mare de 12%. Pentru alte culturi găsiți informații despre limitele maxime de azot ce pot fi folosite fără a fi necesar un studiu agro-chimic în Codul de Bune Practici Agricole, la paginle 103 – 104, tabelele 7.4 și 7.5: https://apanoastra.ro/files/public/10000001/CBPA-integral.pdf

2. Pot depozita sacii cu îngrășământ pe bază de azot în curte, acoperiți cu o folie impermeabilă, sau este necesară depozitarea acestora într-un spațiu închis (hală)?

Depozitarea îngrăsămintelor chimice se face doar în spații închise. Depozitarea în spații deschise ar conduce la creșterea dimensiunii granulelor ce urmează a fi împrăstiate (sub cerul liber se răcesc mai repede și atrag umezeala din aer, fapt ce determină lipierea granulelor între ele, conducând ulterior la o împrăștiere care favorizează pierderi de nutrienți). Astfel:

· Păstrarea îngrăşămintelor chimice se face în depozite uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute, aşezate pe pardoseală impermeabilă.

· Depozitele de păstrare trebuie să fie construite din materiale neinflamabile, durabile, de preferinţă cărămidă, acoperite cu ţiglă, tablă, situate la o distanţă de 30-40 m faţă de alte clădiri şi cât mai departe de orice surse de apă.

· Grosimea stratului de îngrăşământ va fi de cel mult 2 m. Sacii se vor depozita culcaţi, pentru a evita spargerea lor. În niciun caz nu se va proceda la depozitarea, chiar temporară, sub cerul liber sau sub şoproane, existând pericolul cert de poluare a apei şi a solului.

Respectarea acestor reguli scade considerabil riscul poluării apelor cu nitrați.

3. Cu bălegarul obținut de la o vacă, cât teren (ha) cultivat cu legume se poate fertiliza?

Cu bălegarul obținut de la o vacă se poate fertiliza o suprafață de aproximativ 0,6 ha teren cultivat cu legume.

4. Care este numărul maxim de vaci pe care le pot crește fără a fi necesară autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este necesară pentru creșterea bovinelor de lapte, pentru o fermă cu un număr egal sau mai mare cu 100 de capete.

5. Ce fac cu lichidul din butoi/bazin de colectare dacă acesta se umple și ne aflăm în perioada de interdicție?

În situația în care vasul de colectare a fracției lichide se umple și ne aflăm în perioada de interdicție, lichidul este scos și folosit pentru a umezi gunoiul aflat pe platformă. Pentru a evita ca această situație să se repete în anul următor, se va mări capacitatea bazinului de colectare.

6. Cum mă pot ajuta analizele de sol la creșterea producției, dacă eu folosesc oricum cantitatea maximă admisă de îngrășământ?

Îngrășămintele  folosite în doze maxime nu conduc la sporuri mai mari de producție. Fiecare plantă are o cerință mai mare sau mai mică față de o anumită substanță. Analizele de sol nu numai că duc la sporuri de producție, dar determină și scăderea costurilor de producție. În urma analizei agrochimice vom știm exact ce avem în sol ca „bază de plecare” și în funcție de producția scontată se aplică tipul și cantitatea de îngrășăminte necesare.

7. Care ar fi costurile minime de construire a unei platforme individuale, în funcție de numărul de animale din gospodărie?

Spaţiile de depozitare şi compostare pot fi construite din materiale diverse, atât timp cât toate sistemele garantează protejarea solului, a apei subterane şi a apei de suprafaţă împotriva infiltraţiilor nutrienţilor şi împotriva scurgerilor  de efluenţi.

Posibilele materiale sunt lemnul, foliile din polietilenă sau membranele impermeabile. Varianta durabilă, care se și recomandă pentru posesorii mai mari de animale, este însă betonul.

Costul minim estimat (atât timp cât sistemul este construit din materiale care garantează îndeplinirea condiţiilor de mai sus) ar putea fi de aproximat 30 lei/ metru cub de gunoi de grajd depozitat.

8. Sunt crescător de ovine, animalele ȋn perioada de stabulatie sunt pe aşternut permanent, iar la sfȃrşitul perioadei de stabulaţie gunoiul este ȋmpraştiat pe cȃmp. Ȋn aceasta situaţie este necesar să dețin platformă de gunoi?

Da, este necesar să dețineți platformă de gunoi. Nu există derogare de la obligația de deținere a unei platforme de depozitare pentru crescătorii de ovine. Dejecțiile ținute în fermă nu beneficiază de condițiile necesare unei compostări adecvate. Atenție și la faptul că împrăștierea gunoiului de grajd se face după încetarea perioadei de interdicție (15 martie), care nu întodeauna coincide cu momentul ieșirii din stabulație.

9. Dacă achiziționez îngrășământ de la o fermă de animale înainte de împrăștierea lui pe terenul arabil, este necesar să dețin platformă/spațiu de depozitare pentru a fi conform cu cerințele APIA, în cazul în care nu dețin animale?

Nu este necesar să dețineți platformă de depozitare a gunoiului de grajd atât timp cât acesta nu este depozitat. Împrăștiați gunoiul de grajd direct pe teren în afara perioadei de interdicție și îl încorporați în sol în maxim 24 ore.

10. De ce nu se permite ȋmprăştierea gunoiului de grajd şi în perioada de interdicţie, cȃnd terenul nu este ȋnghețat, dar se poate intra pe teren fără a produce tasare?

Deoarece culturile sunt în perioada de repaus vegetativ, cerinţele faţă de nutrienţi sunt mult reduse și riscul de pierdere a azotului este foarte mare.

11. În ce situații trebuie să fie autorizate platformele din punct de vedere al APM?

Pentru fermele cu peste 100 UVM depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele autorizațieide mediu eliberată pentru ferma respectivă. Pentru platformele care deservesc ferme intensive cu peste 50 capete de bovine /peste 1000 capete porcine/ peste 3000 pasări, distanţa faţă de locuinţe este de 500 m, în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

12. La o tonă de gunoi proaspăt de grajd dus la platforma comunală, ce cantitate de compost rezultă?

Procentul pentru determinarea cantității de compost ce trebuie restituită (în cazul în care compostul urmează să fie restituit, trebuie definit procentul care se aplică la cantitatea de gunoi de grajd predată, pentru a determina cantitatea de compost de restituit) poate fi 75-80%, din cauza diferențelor de cantități cauzate de pierderile tehnologice și de procesul de compostare.

13. De ce să nu împrăștii gunoiul de grajd proaspăt pe terenul pentru fertilizare?

Prin împrăștierea gunoiului proaspăt există riscul ca terenul agricol să fie infestat cu germeni anaerobi sau microroganisme parazitare. De asemenea, acest procedeu favorizează răspândirea de buruieni, deoarece gunoiul proaspăt conține semințe care își pierd proprietățile germinative doar prin procesul de fermentare (când temperatura ajunge la peste 60 grade Celsius). Gunoiul de grajd proaspăt consumă azot și fosfor din sol în procesul de fermentare. În plus, cantitatea de substanță activă din gunoiul complet fermentat este dublă față de cantitatea de substanță activă din gunoiul proaspăt.

14. Care este cantitatea maximă de azot din îngrăsăminte organice care se poate aplica într-un an pe hectar de teren agricol?

170 kg de azot pe hectar, însemnând 17 tone de gunoi de grajd complet compostat (mraniță).

15. Care este perioada de interdicție a împrăștierii dejecțiilor lichide pe un teren arabil pentru o cultură de toamnă?

Perioada de interdicție a împrăștierii dejecțiilor lichide pe un teren arabil pentru o cultură de toamnă este 1noiembrie – 1 martie.

16. Care este perioada de interdicție a împrăștierii gunoiului de grajd solid pe un teren arabil pentru o cultură de toamnă?

Perioada de interdicție a împrăștierii gunoiului de grajd solid pe un teren arabil pentru o cultură de toamnă este 1 noiembrie – 15 martie.

17. Care este suprafața utilă la sol necesară în funcție de cantitatea de bălegar care trebuie depozitată?

În mod obișnuit trebuie să fie depozitate pe o grosime medie de 1,5 m, ceea ce înseamnă că pentru fiecare m³ de gunoi de grajd trebuie prevăzută o suprafață netă de 0,5 m².

18. Care este capacitatea de stocare a platformei gunoiului de grajd pentru un grăsun, pentru perioada de interdicție a împrăștierii gunoiului de grajd pe câmp?

0,4 m³/animal/lună X 5,5 luni = 2,2 m³

19. De ce trebuie să respectăm regulile de gestionare a gunoiului de grajd și de împrăștiere a fertilizanților chimici?

Gestionarea improprie a fertilizanților (naturali sau chimici) poate conduce la probleme grave de mediu (la eutrofizare – fenomen care afectează grav echilibrul ecosistemele acvatice) și de sănătate (la methemoglobinemie - o reducere a capacității sângelui de a transporta oxigenul, care se manifestă prin cianoza pielii, anxietatea și confuzie pe măsură ce boala se agravează. Pot apărea dificultăți de respirație, oboseală, amețeală, precum și pierderea cunoștinței. În forme mai grave ale bolii pot apărea disritmii, atacuri de apoplexie, stări comatoase, și chiar moartea bolnavului).

20. Apa poluată cu nitrați și nitriți devine potabilă prin fierbere?

Prin fierberea apei cantitatea de nitrați nu se diminuează, ci crește datorită evaporării apei.

21. Pot depozita gunoiul de grajd direct pe pamânt?

Nu! Gunoiul de grajd se depozitează pe o platformă individuală cu suprafață impermeabilă cu scopul de a evita scurgerile de fracții lichide în sol și apa freatică. Mai multe informații despre construirea platformelor individuale gasiți aici:  http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_platforme_individuale.pdf

Dacă cantitățile de gunoi de grajd sunt mici, se acceptă și depozitarea pe folii de plastic, cu condiția ca acestor folii să li se păstreze integritatea.

Dacă la nivel de comună există o platformă comunală, aveți nevoie de o platformă individuală mult mai mică, doar cu scopul de a stoca gunoiul de grajd între momentele de livrare. Platformele comunale sunt dotate cu echipamente cu care se poate asigura transportul, compostarea și împrăștierea gunoiului de grajd, vă invităm să contactați primărila locală pentru detalii!

22. Care este capacitatea de stocare a platformei gunoiului de grajd pentru o vacă de lapte, pentru perioada de interdicție a împrăștierii gunoiului de grajd pe câmp?

1,9 m³/animal/lună X 5,5 luni = 10,45 m³

SURSĂ INFORMAȚII: CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU PROTECȚIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII CU NITRAȚI DIN SURSE AGRICOLE

Informațiile prezentate, opiniile formulate și argumentele folosite aici sunt doar cele ale experților din cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți".
Nu se poate considera, în niciun caz, că punctele de vedere exprimate reflectă opinia oficială a Ministerului Apelor și Pădurilor.

Pentru a vă asigura o experiență de navigare plăcută și personalizată, folosim, împreună cu partenerii noștri, tehnologii precum cookies sau profilare și prelucrare automată a datelor, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") și Regulamentului (UE) 2016/679 ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

Setări avansate
setări cookies